Ludwig von Mises

Ludwig von Mises - ekonomista austriacki, nauczyciel Rothbarda i Hayeka. Wolnorynkowy radykał, ale trochę socjalista [3]. Zwolennik przesądu o dążności rynku do równowagi.

Mises o znajomych ekonomistach [1]

You’re all a bunch of socialists!

Mises o interwencjonizmie[2]

Lekki interwencjonizm jest szkodliwy społecznie.

Thus the doctrine and the practice of interventionism ultimately tend to abandon what originally distinguished them from outright socialism and to adopt entirely the principles of totalitarian all-round planning

Lekki interwencjonizm nie jest szkodliwy społecznie.

Economics neither approves nor disapproves of government measures restricting production and output. It merely considers it its duty to clarify the consequences of such measures. The choice of policies to be adopted devolves upon the people. But in choosing they must not disregard the teachings of economics if they want to attain the ends sought. There are certainly cases in which people may consider definite restrictive measures as justified. Regulations concerning fire prevention are restrictive and raise the cost of production. But the curtailment of total output they bring about is the price to be paid for avoidance of greater disaster. The decision about each restrictive measure is to be made on the ground of a meticulous weighing of the costs to be incurred and the prize to be obtained. No reasonable man could possibly question this rule.

Shuster o tym, że Mises jest szkodliwy społecznie.

If ‘all intervention is irrational,’ then how can Mises sanction it for ‘defense of the citizen against violent invasion of his person and property?’ Mises says: ‘The decision about each restrictive measure is to be made on the ground of a meticulous weighing of the costs to be incurred and the prize to be obtained.’ In fire regulations the prize outweighs the costs … Thus he admits that government interference in the private markets for armaments, mercenary soldiers, non-fireproofed buildings, or burglar’s equipment can attain the ends sought and need not lead to socialism. Once [Mises] … grants the distinction between intelligent and unintelligent intervention, and even the need for the former to preserve a partly free market economy, Mises leaves his sectarian Utopia and joins the rest of us in choosing among imperfect but possible alternatives in the real world (Schuller 1951: 190).

Poglądy

Mises był gorącym przeciwnikiem praw naturalnych i zwolennikiem utylitaryzmu

Dzisiejsza dominacja doktryn aprobujących dezintegrację społeczną i konflikt siłowy nie jest wynikiem rzekomego przystosowania się filozofii społecznej do odkryć biologii, lecz następstwem niemal powszechnego odrzucenia filozofii utylitaryzmu i teorii ekonomicznej. [4]

Bezcelowe jest odwoływania się do argumentu o rzekomym "naturalnym" prawie jednostki do posiadania własności, jeśli inni twierdzą, że najważniejszym "naturalnym" prawem równość dochodów. Takie dyskusje do niczego nie prowadzą. [4]

Polacy o Misesie

Z wielkim szacunkiem o Misesie wyrażał się polski ekonomista 1 Osklar Lange

Socjaliści powinni być wdzięczni profesorowi Misesowi, który w ich sprawie odegrał rolę advocatus diaboli. Wyzwaniem swoim zmusił ich bowiem do zrozumienia całej doniosłości zagadnienia rachunku ekonomicznego w gospodarce socjalistycznej (…) W wielkiej hali Centralnego Urzędu Planowania w państwie socjalistycznym posąg profesora Misesa powinien stanąć jako dowód wdzięczności za wyświadczoną przez niego wielką przysługę (…) Obawiam się tylko, że profesor Mises byłby niezbyt zachwycony tego rodzaju dowodem należnej mu słusznie wdzięczności” [5]

Przypisy

1 jak również cybernetyk

Bibliography
3. http://mises.org/daily/4189 // The "Other" Ludwig von Mises: Economic-Policy Advocate in an Interventionist World
4. Ludzkie Działanie: Traktat o ekonomii (tłum. Witold Fałkowski, Instytut Misesa 2007)
_m
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License