Kryminalne Oblakanie

Kryminalne obłąkanie - termin pseudo-medyczny opisujący stan chorobowy polegający na ogólnym popadaniu w obłęd powiązanym z łamaniem prawa, w szczególności stalking; autorem pojęcia jest dr Słupek - znany i ceniony w środowisku medycznym imigrant z Białorusi

Pojęcie kryminalnego obłąkania składa się na dwie części:

  1. kryminalne - dotyczący przestępstw, kryminalistyki lub kryminalistów [1]
  2. obłąkanie - szaleństwo, choroba psychiczna [2]

Te dwa elementy razem tworzą nową całość, dając wyraz określonemu zjawisku psychologicznemu.

Etiologia kryminalnego obłąkania

- samotność1
- depresja
- niski poziom socjalizacji
- brak wsparcia społecznego
- napięcie społeczne
- wysoki poziom neurotyzmu i ekstrawersji2

1

Samotność, prawdziwa samotność bez złudzeń, to stan poprzedzający obłęd lub samobójstwo.

Erich Maria Remarque

2badania empiryczne wskazują, że w przypadku stalking tendencja jest odwrotna (wysoki poziom introwersji)

Stanowisko WHO

WHO odmawia włączenia kryminalnego obłąkania w poczet chorób. Nieoficjalnie mówi się, że jest to decyzja naznaczona zabarwieniem politycznym (ze względu na pochodzenie autora terminu z kraju, gdzie są niskie podatki, a Łukaszenka wziął ludzi za mordę i wprowadził liberalizm).

Znani kryminalnie obłąkani


6e6d66af2755158c.jpg c7d4e817d2319ade.jpgb1db02549f5a6565.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License