Friedrich von Hayek

Friedrich August von Hayek - łże-libertarianin. Zdrajca austriaków. Kolega Keynesa. Umiarkowany socjaldemokrata.

Hayek a Keynesizm

Hayek o poglądach swojego znajomego:

Możliwe, ze w końcu okaże się, iż między poglądami pana Keynesa i moimi jest mniejsza różnica, niż to obecnie skłonny jestem przypuszczać [1]

It has, of course, never been denied that employment can be rapidly increased, and a position of ‘full employment’ achieved in the shortest possible time by means of monetary expansion. … All that has been contended is that the kind of full employment which can be created in this way is inherently unstable, and that to create employment by these means is to perpetuate fluctuations. There may be desperate situations in which it may indeed be necessary to increase employment at all costs, even if it be only for a short period [2]

Umiarkowany socjaldemokrata

Profesor Hoppe w artykule "Dlaczego Mises (a nie Hayek)?" dowodzi socjaldemokratyzmu Hayeka, co skłania go do następującego wniosku[3] :

Hayek był w rzeczywistości umiarkowanym socjaldemokratą, a ponieważ żyjemy w erze socjaldemokracji, to fakt ten czyni go uczonym „godnym szacunku” i „odpowiedzialnym”. Hayek, jak możecie pamiętać, zadedykował swoją Drogę do zniewolenia „socjalistom wszystkich partii”. Owi socjaliści odpłacają się mu teraz, posługując się nim w celu przedstawienia siebie jako „liberałów”

Tomasz Teluk jest bardziej pobłażliwy wobec Hayeka, prawdopodobnie ze względu na odmienne, bardziej radykalne rozumienie "socjaldemokracji" przez polskiego badacza, jednakże potwierdza on, że Hayek przewidywał liczne funkcje aparatu państwowo-biurokratycznego. [5]:

Naturalnie Hayek rozpędził się w szczegółowym wyliczaniu urzędniczych powinności, jednak określanie jego poglądów jako zbieżnych z socjaldemokracją musi budzić sprzeciw.

Główne cele rządu według Hayeka [3] :

 • Ochrona przeciw przemocy
 • Ochrona przeciw epidemiom
 • Ochrona przeciw katastrofom naturalnym
 • Drogi
 • Zapewnienie standardów miar
 • Rejestry ziemi, map i statystyk
 • Certyfikowanie jakości dla niektórych dóbr i usług

Dodatkowe cele rządu według Hayeka [3] :

 • Zapewnienie każdemu pewnego minimalnego poziomu dochodu
 • Prowadzenie polityki budżetowej w ten sposób, że wydatki publiczne zyskują na znaczeniu w momencie, gdy prywatne inwestycje maleją
 • Finansowane szkół i badań naukowych
 • Wprowadzanie regulacji prawnych dotyczących: budownictwa, żywności, wykonywania niektórych zawodów, sprzedaży niektórych niebezpiecznych dóbr (takich jak broń, ładunki wybuchowe, trucizny i narkotyki), bezpieczeństwa procesów produkcji
 • Zapewnienie „funkcjonowania instytucji takich jak teatry, obiekty sportowe itp.”
 • Wywłaszczenia” mające na celu „dobro publiczne”
 • Wprowadzanie kompleksowego systemu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych
 • Subsydiowanie budowy mieszkań, podobnie jak „planowanie przestrzenne miast”
 • Zapewnianie udogodnień rekreacyjnych,
 • Ochrona parków przyrody, rezerwatów
 • Ochrona miejsc historycznych

Dochód gwarantowany [4]

The assurance of a certain minimum income for everyone, or a sort of floor below which nobody need fall even when he is unable to provide for himself, appears not only to be wholly legitimate protection against a risk common to all, but a necessary part of the Great Society in which the individual no longer has specific claims on the members of the particular small group into which he was born

It is unfortunate that the endeavor to secure a uniform minimum for all who cannot provide for themselves has become connected with the wholly different aims of securing a ‘just’ distribution of incomes

Zdrada ASE

Fryderyk von Hayek, uczestnik seminarium Misesa, miał jednak odmienne zapatrywania metodologiczne. Jego przyjaźń z Karlem Popperem sprawiła, że zamiast teorii działania (prakseologii), zaakceptował metodę falsyfikacjonistyczną. Tutaj, jak wiemy, żadne stwierdzenie nie może mieć pewnego statusu (poza samym postulatem falsyfikacjonizmu), bo doświadczenie może je i tak obalić. W odróżnieniu więc od apriorycznego, jak to określał korzystający z kantowskiej terminologii Mises, systemu zbudowanego przede wszystkim przez Mengera, Hayek przyjął metodę całkowicie aposterioryczną. [6]

Gdy w 1974 roku przyznano mu Nagrodę Nobla jako przedstawicielowi szkoły austriackiej, wielu znawców tematu nie kryło zażenowania. Zaledwie rok po śmierci największego ekonomisty austriackiego Misesa, tą szanowaną powszechnie na świecie nagrodą uhonorowano naukowca, który w wielu punktach znacznie odszedł od założeń swojej szkoły. Niewątpliwie dorobek Misesa w teorii pieniądza czy cyklu koniunkturalnego przewyższał prace Hayeka pod każdym względem. [6]

Niestety, kluczowy dla ekonomii aksjomat działania w modelu Hayeka nie może posiadać żadnego wyróżnionego charakteru [7]

Secondary depression

Wygląda na to, że na stare lata Hayek stwierdził, że umiarkowany monetaryzm nie jest szkodliwy społecznie.
[http://www.coordinationproblem.org/2011/05/hayek-on-deflation.html] — dużo komci precyzujących, z cytatami, etc.
[http://hayekcenter.org/?p=4840]

Hayek w pop-kulturze

Piosenka miłosna o Hayeku -- I'm in Love with Friedrich Hayek by Dorian Electra
Hayek Rap 1 -- "Fear the Boom and Bust" a Hayek vs. Keynes Rap Anthem
Hayek Rap 2 -- Fight of the Century: Keynes vs. Hayek Round Two

_h
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License