Glossary

This glossary is generated automatically.

To add an article to the glossary, tag the page with an underscore and the first letter of the article's title
e.g., for an article titled Example add the tag _e using "other tools"—"page tags"

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A (Back to Top)

Aksjomat Nieagresji

przez Insane_101Insane_101 30 Dec 2012 14:42

Walter Block:

However, there is a presumption that all government employees are indeed guilty of a crime against humanity.

Algebra Kubusia

przez atverskyatversky 28 Dec 2012 22:07

P=>4L=1

Austriacka Szkola Ekonomii

przez Insane_101Insane_101 28 Dec 2012 23:07

Austriacka Szkola Ekonomii (ASE) - jedyna właściwa szkoła w ekonomii. Wszystkie teorie ASE są prawdziwe (nie licząc paru teorii np. teorii monopolu gdzie kłótnie są do dziś). ASE opiera się o dogmat działania, a więc nie może zostać obalona przez nikogo. Każda próba obalenia ASE to działania, obalający dokonuje więc samo-zaorania. Wszystkie teorie ASE są aprioryczno-dedukcyjne (żaden formalny przegląd nie został wykorzystany w celu wyprowadzenia twierdzeń ASE). Jeśli fakty empiryczne przeczą twierdzeniom ASE, to tym gorzej dla faktów (formalnie przyjmuje się że rzeczywistość jest zbyt złożona, wchodzi mnóstwo czynników, nie jest zachowana zasada Ceteris paribus i dlatego realny świat może nie zgadzać się z przewidywaniami).

Ayn Rand

przez Insane_101Insane_101 29 Dec 2012 13:28

Alissa Zinowiewna Rosenbaum

%%linked_title%% — %%first_paragraph%% [[/module]]

B (Back to Top)

%%linked_title%% — %%first_paragraph%% [[/module]]

C (Back to Top)

Chuj

przez atverskyatversky 29 Dec 2012 16:24

Dagger chuj, sałatki szkoda.

%%linked_title%% — %%first_paragraph%% [[/module]]

D (Back to Top)

Dagger

przez DuchowiczDuchowicz 28 Dec 2012 20:03

Jam częścią tej siły, która wiecznie dobra pragnąc, wiecznie czyni zło

%%linked_title%% — %%first_paragraph%% [[/module]]

E (Back to Top)

%%linked_title%% — %%first_paragraph%% [[/module]]

F (Back to Top)

Milton Friedman

przez Insane_101Insane_101 28 Dec 2012 20:44

Milton Friedman - ekonomista, krypto-turbokeyneista.

%%linked_title%% — %%first_paragraph%% [[/module]]

G (Back to Top)

%%linked_title%% — %%first_paragraph%% [[/module]]

H (Back to Top)

Friedrich von Hayek

przez Insane_101Insane_101 28 Dec 2012 18:08

Friedrich August von Hayek - łże-libertarianin. Zdrajca austriaków. Kolega Keynesa. Umiarkowany socjaldemokrata.

Hans Hermann Hoppe

przez DuchowiczDuchowicz 28 Dec 2012 20:02

Hans-Hermann Hoppe - przedstawiciel Austriackiej Szkoły Ekonomii, anarchokapitalizmu i anarchokonserwatyzmu

%%linked_title%% — %%first_paragraph%% [[/module]]

I (Back to Top)

%%linked_title%% — %%first_paragraph%% [[/module]]

J (Back to Top)

%%linked_title%% — %%first_paragraph%% [[/module]]

K (Back to Top)

Janusz Korwin Mikke

przez Insane_101Insane_101 30 Dec 2012 17:37

  • Pan Janusz
  • Janusz Wślizgin-Piłkke
  • Janusz Ryszard Mikke
  • Jonasz Koran-Mekka
  • Jonasz Kulfon-Bekka
  • Ozjasz Goldberg
  • prof. Adam Kwiatkowski
  • Barbara Buonafiori

Kryminalne Oblakanie

przez DuchowiczDuchowicz 27 Dec 2012 21:31

Kryminalne obłąkanie - termin pseudo-medyczny opisujący stan chorobowy polegający na ogólnym popadaniu w obłęd powiązanym z łamaniem prawa, w szczególności stalking; autorem pojęcia jest dr Słupek - znany i ceniony w środowisku medycznym imigrant z Białorusi

%%linked_title%% — %%first_paragraph%% [[/module]]

L (Back to Top)

Libertarianizm

przez atverskyatversky 30 Dec 2012 22:16

Nienawidzimy go [Przedmiot bibliografii hate nieznaleziony.]

Ludwig Lachmann

przez atverskyatversky 29 Dec 2012 23:19

Keynes sees in social facts manifestations of the human mind. While to Hayek it is the complexity of these facts, their multitude and diversity, that defies the attribution of numerical values to social concepts, to Keynes it is their mental character that does so. Rather to the surprise of some of us, Keynes emerges as being more deeply committed to subjectivism than is his Austrian opponent." —- Ludwig Lachmann "John Maynard Keynes: A view from an Austrian window" South African Journal of Economics, 1983.

%%linked_title%% — %%first_paragraph%% [[/module]]

M (Back to Top)

Ludwig von Mises

przez GoldsteinGoldstein 28 Dec 2012 17:49

Ludwig von Mises - ekonomista austriacki, nauczyciel Rothbarda i Hayeka. Wolnorynkowy radykał, ale trochę socjalista [Przedmiot bibliografii other nieznaleziony.]. Zwolennik przesądu o dążności rynku do równowagi.

matematyka miłości

przez atverskyatversky 26 Dec 2012 19:05

Zobacz też:
stalking

%%linked_title%% — %%first_paragraph%% [[/module]]

N (Back to Top)

%%linked_title%% — %%first_paragraph%% [[/module]]

O (Back to Top)

%%linked_title%% — %%first_paragraph%% [[/module]]

P (Back to Top)

Pucz

przez GoldsteinGoldstein 30 Dec 2012 23:56

Pucz - Główny cel korwinistów mający na cel obalenie demokracji i zastąpienie jej rządami Korwina Krula. Dotychczas wiadomo o jednej próbie wczęcia puczu (patrz niżej). Po tej dotkliwej porażce obecnie spiskowcy ograniczają się na razie do badania nastrojów wśród wojskowych [Przedmiot bibliografii 1 nieznaleziony.]

%%linked_title%% — %%first_paragraph%% [[/module]]

Q (Back to Top)

%%linked_title%% — %%first_paragraph%% [[/module]]

R (Back to Top)

Maurycy Rothbard

przez DuchowiczDuchowicz 26 Dec 2012 19:33

Polecam go poczytać

Racjonalizm

przez Insane_101Insane_101 29 Dec 2012 22:57

Klasyczne podejście, wyznawanie przez wszelkiej maści mistyków Rozumu, mówi, że jest on narzędziem indywidualnego poznania, służącym do odkrywania faktów i podejmowania jak najlepszych decyzji. Inne podejście
prezentuje argumentative theory of reasoning [Przedmiot bibliografii 1 nieznaleziony.] [Przedmiot bibliografii 2 nieznaleziony.].

%%linked_title%% — %%first_paragraph%% [[/module]]

S (Back to Top)

Singapur

przez ddiderotddiderot 29 Dec 2012 20:06

Singapur – modelowy, wzorcowy przykład liberalnego, minarchistycznego, wolnorynkowego państwa minimum, które odniosło niewiarygodny sukces gospodarczy dzięki zastosowaniu liberalnych (libertariańskich) pryncypiów ekonomicznych: tj.: minimalny rząd i minimalna rządowa interwencja w gospodarkę, brak sfery socjalnej, prywatyzacja każdej dziedziny życia, nieskrępowany wolny rynek z uczestnictwem tylko prywatnych podmiotów i całkowita gospodarcza wolność jednostki.

Socjalizm

przez Insane_101Insane_101 30 Dec 2012 14:32

Socjalizm to wszystko poza Doskonale Wolnym Rynkiem.

Socjalizm definiujemy jako każdy system instytucjonalnej agresji wobec wolności korzystania z funkcji przedsiębiorczej. Przez agresję albo nacisk rozumiemy każdą przemoc fizyczną, lub groźbę jej użycia, wobec działającego podmiotu, zastosowaną przez innego człowieka albo grupę ludzi. Wskutek tego nacisku podmiot, który w innej sytuacji bez przeszkód realizowałby swoje przedsiębiorcze działania, czuje się zmuszony do postępowania w inny sposób, niż gdyby działał swobodnie, i aby uniknąć zła, dostosowuje swoje zachowanie do celów osoby lub osób wywierających nacisk [Przedmiot bibliografii 1 nieznaleziony.]

Stalking

przez Insane_101Insane_101 26 Dec 2012 20:35

Stalking (romantyzm hard) - not even once.

%%linked_title%% — %%first_paragraph%% [[/module]]

T (Back to Top)

%%linked_title%% — %%first_paragraph%% [[/module]]

U (Back to Top)

%%linked_title%% — %%first_paragraph%% [[/module]]

V (Back to Top)

%%linked_title%% — %%first_paragraph%% [[/module]]

W (Back to Top)

Wiki

przez atverskyatversky 26 Dec 2012 18:50

According to Wikipedia, the world largest wiki site:

Wykładnia libertarianizmu w cytatach i aforyzmach

przez ddiderotddiderot 29 Dec 2012 23:51

Poniższe cytaty pochodzą głównie z for internetowych frizona.pl i libertarianizm.pl. Niestety pierwsze forum zakończyło działalność a drugie ukryło większość zawartości dla postronnych. Dlatego podanie źródeł nie zawsze jest możliwe.

%%linked_title%% — %%first_paragraph%% [[/module]]

X (Back to Top)

%%linked_title%% — %%first_paragraph%% [[/module]]

Y (Back to Top)

Yrizona

przez DuchowiczDuchowicz 26 Dec 2012 20:04

Yrizona - multipoglądowy chat z funkcją forum o odchyleniu postlewicowym niosący kaganek oświatek wszystkim prawackim, zakutym łbom, gdzie 24h na dobę można skosztować stymulujących intelektualnie dyskusji.

%%linked_title%% — %%first_paragraph%% [[/module]]

Z (Back to Top)

%%linked_title%% — %%first_paragraph%% [[/module]]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License